Aktualności

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

W dniu 11 marca 2023 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. podinsp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  mł. asp. Maciej Hat, opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP równocześnie Prezes SEIRP Koła w Zakopanem i Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2022, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2022 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Członkowie Koła również przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały  do realizacji przez Zarząd Koła, które zostały włączone do  zaakceptowanego planu pracy na rok 2023/24. Prezes Koła kol. Jan Puda  za Zarząd  wręczył dyplomy uznania kilku członkom Koła w Nowym Targu, natomiast P. Wojciech Frańczak w ramach uznania i podziękowania wręczył Prezesowi Koła kol. Janowi Puda okolicznościowy upominek  z okazji 20 lecia IPA Region Nowy Targ. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli  Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, ponadto wraz z Prezesem Koła obecnym Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 

 

Komunikat dot. Zebrania Koła

Komunikat dot. Zebrania Koła

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na podstawie § 28 pkt 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła w dniu 11 marca 2023 r /sobota/ godz. 9:30, termin drugi – godz. 10:00 . Zebranie odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a – sala konferencyjna na które zaprasza wszystkich członków Koła.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dnia 11 marca 2023.r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2022.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2022.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2022.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 15. Wręczenie medali i wyróżnień.
 16. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 19. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

 

Zaproszenie na kulig w OBIDOWEJ

Zaproszenie na kulig w OBIDOWEJ

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że organizuje kulig dnia 25 lutego 2023 roku o godz. 13:00 w miejscowości Obidowa. Przewidywany koszt uczestnictwa  dla członka Koła – 60 zł, a dla osoby towarzyszącej – 65 zł. Nadmienić należy, że “sanki /4 osoby /to kwota obecnie 200 zł. Zgłoszenia przyjmuje skarbnik kol. Andrzej Klocek  tel.660768140 i v-ce Prezes kol. Stanisław Gubała –  tel. 604390320. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 lutego 2023 roku  godz. 12:00 wraz z uiszczeniem należnej wpłaty. Po terminie zgłoszenie i wpłata nie będzie przyjmowana ponieważ nastąpi kolejny etap działań organizacyjnych. 

W związku  z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem  w dniu 25.02.2023, kulig zostaje odwołany. Koszty uczestnictwa zostaną   zwrócone.                                                      

 

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 2023

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 2023

W dniu 14 stycznia 2023 roku w Nowym Targu w restauracji „Karcma u Borzanka” odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne członków Koła SEiRP w Nowym Targu. Prezes Koła kol. Jan Puda złożył wszystkim uczestnikom spotkania i ich rodzinom serdeczne życzenia noworoczne, życząc dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym oraz spełnienia  marzeń . Z zaproszonych gości przybyli: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu P. inspektor Grzegorz Wyskiel , przedstawiciel NSZZ Policjantów w Nowym Targu P. podkom. Dorota Garbacz  –  rzecznik prasowy KPP Nowy Targ, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Po złożeniu życzeń oraz  przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku przy dźwiękach kolęd zespołu góralskiego , któremu wtórował kol. Jan Bator artysta – lutnik z Mizernej. 

 

 

Zaproszenie na koncert

Zaproszenie na koncert

Zarząd Koła w Nowym Targu  zaprasza na koncert 10 tenorów w MCK Nowy Targ ul. Al. 1000-lecia.

Koncerty odbędzie się  w MIEJSKIM CENTRUM KULTURY w NOWYM TARGU Aleje Tysiąclecie 37 dnia  4 marca  2023 r godz. 17.00.  bilety w cenie od 110 zł.

 

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.

Życzy Zarząd Koła

Informacja dot. ulgi na przejazd pkp

Informacja dot. ulgi na przejazd pkp

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje emerytów i rencistów policyjnych, iż w roku kalendarzowym  przysługują im dwa bilety ulgowe / ulga 37 % / na przejazd środkami komunikacji PKP po okazaniu specjalnego zaświadczenia. Zaświadczenia takie wydaje skarbnik Koła w biurze Stowarzyszenia tj. Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1B w dniu urzędowania – wtorek godz. 10-13, po uiszczeniu opłaty w wysokości 2 zł. 

Informacja

Informacja

Zarząd Koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu
Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Nowym Targu pragnie poinformować
Koleżanki i Kolegów, że aby dostać się do siedziby Zarządu
Koła, należy wcześniej zgłosić się na recepcję
Komendy Powiatowej Policji, a następnie każda osoba
zostanie skierowana do siedziby Zarządu. Jednocześnie
prosimy o informowanie Koleżanek i Kolegów o
zaistniałych utrudnieniach, za które z całego serca
przepraszamy.
                    Za Zarząd;
                                          Jan Puda Prezes Zarządu Koła
 
Nowy Targ dnia 25 listopada 2022
Zaproszenie na spotkanie opłatkowo-noworoczne 2022/2023

Zaproszenie na spotkanie opłatkowo-noworoczne 2022/2023

Zarząd SEiRP Koło w Nowym Targu zaprasza członków Koła na spotkanie opłatkowo – noworoczne dnia 14 stycznia 2023 roku godz. 15:00 w restauracji „Karcma u Borzanka” Nowy Targ ul. Waksmundzka 105.                  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  10.01.2023 r. godz. 11:00 :

– w siedzibie Koła tj. Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a /budynek B/ (wtorek godz. 10/13)       tel.  _  478346489,                                                                                 
– kol. Stanisław Gubała   tel.  604390320,  – kol.  Andrzej Klocek    tel.   660768140 ,   – kol. Jan Puda     tel.  507153811.                                                                                                      Uczestnicy winni wnieść opłatę w wysokości:

     – członkowie Koła SEiRP  ———————–25 zł,

     – osoby nie zrzeszone    ————————-–50zł.

Zgłoszenie uczestnictwa uważa się za ważne z chwilą uiszczenia stosownej należności.

*Osoby które dokonały wpłaty, a nie przybyły na spotkanie nie mogą dochodzić zwrotu poniesionych kosztów gdyż to Koło SEiRP Nowy Targ ponosi wszelkie koszty spotkania dot. ilości  zgłoszonych osób.