Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Komunikat Skarbnika Koła

        Informuje, że termin Opłacania składek  zgodnie ze statutem  jest do 30 czerwca,

do opłaty po tym terminie  będzie naliczana  składka wpisowego. opłaty można dokonać na

 

konto Nr.16 1600 1462 1836 2002 0000 0001  BNP PARBAS Oddział Nowy Targ

 

Składka Członkowska 30 zł.

Fundusz Koła                17zł.

RAZEM                           47zł.

    w sprawach pilnych skontaktuj się ze skarbnikiem i ustal dogodny termin  wniesienia opłaty tel.  660 7689 140

 

                                             Za Zarząd Koła

                                                                                Andrzej Klocek Skarbnik Zarządu Koła

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Bardzo Pilne Przekaż koleżance koledże

Na stronie  FSSM RP jest już relacja z obrad Semu w Sprawiedliwi zmiany "Ustawy represyjnej"    oraz wyniki głosowania

                                                                 Rezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki

                                                                                               

                                                                                 

Szanowne Koleżanki i Koledzy;

W związku z posiedzeniem Sejmu w sprawie ustawy Prezes Zarządu Koła spotkał się z posłami PiS Grzegorzem PUDA oraz Kazimierzem MATUSZNY

Natomiast kol. Mieczysław Batkiewicz usiłował spotkać się z Poseł Anną Paluch oraz Posłem Edwardem Siarka do spotkań jednak nie doszło Dyrektorom Biur pozostawił materiały prosząc jednocześnie o kontakt.

    Ponadto dokonano próby skontaktowania  się z Senatorem Janem Hamerskim również bez rezultatów.

                                                                                          Za Zarząd Koła

                                                                                   Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

 

 

  Komunikat.

Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku  z różnymi Wydarzeniami które pojawiły się w ostatnim okresie czasu proszę wchodzić na strony; ZG SEiRP, ZW SEiRP oraz FSSM Nie będziemy robić przekopiowywania  ich stron gdyż każdy z nas ma możliwość wejścia na te strony.

 

                                                                                                Za Zarząd Koła

                                                                                   Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła