Browsed by
Autor: admin

Składki 2024

Składki 2024

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych  w Nowym Targu informuje, że od 1 stycznia 2024 roku składka zostaje nie zmieniona i wynosi:

Opłaty 2023 rok  2024 rok
Składka Członkowska 60 zł 60 zł
Fundusz Koła  30 zł 30 zł
Wpisowe    5 zł 5 zł
Legitymacja    2 zł 2

Łączna składka członkowska na 2024 rok wynosi 90 złotych.

Składki członkowskie można opłacać u skarbnika Koła /wtorek godz. 10-12 / lub na konto rachunku bankowego:          BNP PARIBAS S.A. Oddział Nowy Targ
Nr 16 1600 1462 1836 2002 0000 0001

Skarbnik Zarządu Koła SEiRP
Nowy Targ
Andrzej Klocek

Kulig – Obidowa 2019

Kulig – Obidowa 2019

W dniu 23 lutego 2019 roku w miejscowości Obidowa odbył się kulig
Zorganizowany przez Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu. Z sunących sań
można było podziwiać piękno gorczańskiej przyrody w zimowej scenerii.
Ognisko z pieczeniem kiełbaski i wieczorna sanna przy palących się
pochodniach pozostawił niezapomniany czar uroku wśród emerytów i
osób im towarzyszących. Zdjęcia same przemawiają o pięknym klimacie
tej imprezy. Pozostańcie z góralskim pozdrowieniem.

 

20. Rocznica powstania Koła

20. Rocznica powstania Koła

Szanowne Koleżanki i Koledzy W bieżącym roku przypada 20 rocznica powstania naszego Koła. W związku z powyższym Zarząd Koła planuje uroczyste obchody tego jubileuszu. Uroczystości planujemy zorganizować w  dniu 23 marca 2019.r. o godz. 15.00. Będzie to  sprawozdanie z dwudziestolecia koła. Uroczystego podsumowania dokona Prezes Zarządu Koła Kol. Jan Puda.

 1. Otwarcie obrad  przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przywitanie gości
 3. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę
 4. Przedstawienie regulaminu i  porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu i  porządku obrad
 6. Wybór komisji statutowej
 7. Stwierdzenie ważności zebrania
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków
 9. Sprawozdanie  Zarządu Koła  z działalności  za okres 1999- 2019 Rok
 10. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności  za okres 2014 – 2018 Rok
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Przyjęcie sprawozdań
 13. Uhonorowanie odznaczeniami i medalami wyróżniających się członków
 14. Wręczenie  listów gratulacyjnych
 15. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet

Z uwagi na konieczność zorganizowania posiłków prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczyste zebranie telefonicznie do Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610 lub Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

Zapisy przyjmowane do dnia 28 lutego 2019.r.

Zwracamy się również z apelem o liczne przybycie

Kulig

Kulig

Zarząd Koła informuje, że planuje zorganizować  w dniu 23 luty 2019 o godz. 16.00 Kulig.
Zbiórką w Obidowej końcowy przystanek. opłata 30 zł. od osoby. Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udzielają:

Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610
Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

Z uwagi na konieczność zamówienia  ilości sań oraz art spożywczych na ognisko prosimy o dokonywanie zapisów do dnia  5 lutego 2019.r.

Za Zarząd Koła
Jan PUDA  Prezes  Zarządu Koła

Program Ubezpieczeniowy

Program Ubezpieczeniowy

Koleżanki i koledzy biorący  udział w programie ubezpieczeniowym emeryt 2016 proszone są do zgłaszania się do Zarządu Koła celem wyjaśnienia warunków ubezpieczenia oraz zmiany ubezpieczyciela.
Sprawa bardzo pilna z uwagi na kontynuacje ubezpieczenia.

Za Zarząd Koła
Jan PUDA – Prezes Zarządu Koła

Spotkanie opłatkowe 2019

Spotkanie opłatkowe 2019

Zarząd koła Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych  w Nowym Targu Serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków na coroczne spotkanie opłatkowe które odbędzie sięw dniu 11 stycznia 2019r. o godz.16.00 w restauracji „RUCZAJ”  w Nowym Targu przy ul  Ludźmierskiej 32  

Wpisowe wysokości 50 zł  z uwagi na zablokowane konta przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu , obecnie postępowanie Prowadzi Prokuratura dla Miasta stołecznego w Warszawie postępowanie nie zostało zawinioneprzez   Zarząd Koła w Nowym Targu

Zapisy  do dnia 28 grudnia 2018.r. przyjmują Kol. Elżbieta ODZIOMEK oraz Kol . Andrzej KLOCEK

Jan PUDA Prezes Zarządu Koła

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Sygn. akt K 7/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2018 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:

art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) z:

– art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wczasy w Jarosławcu

Wczasy w Jarosławcu

 6 – 19 sierpnia Zarząd Koła zorganizował wczasy w Jarosławcu.

Jarosławiec leży na środkowej części polskiego wybrzeża, na skraju województwa zachodniopomorskiego.
Jarosławiec – wieś rybacka i rekreacyjno-wypoczynkowa położona w sosnowych lasach na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Położona między miejscowościami Wicko Morskie i Darłowo na zachód od jeziora Wicko. Przy wschodniej części wsi do Morza Bałtyckiego uchodzi rzeka Głównica. Jarosławiec to turystyczne centrum no. Urokliwe nadmorskie plaże, wysoki klifowy brzeg o wysokości do 30 metrów i sosnowy las to największe walory krajobrazowe tej miejscowości.

Oprócz zwiedzania i wypoczynku uczestnicy wspólnego wyjazdu korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych.(40 zabiegów zabiegi wliczone były w koszt wczasów.)

SPOTKANIE OPŁATKOWE 10 GRUDNIA 2017 r.

SPOTKANIE OPŁATKOWE 10 GRUDNIA 2017 r.


“Jest taki jeden wieczór
Spowity śniegiem i ciszą
Gdy niebo ziemi dotyka
A ludzie serca głos słyszą
To właśnie tego wieczoru
Gdy wiatr zimny śniegiem dmucha
W serca załamane i smutne
Po cichu  wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
Od bardzo wielu wieków
Pod dachem tkliwej  Kolendy
Bóg rodzi się w człowieku.”
                                                                                                          Maria Fryda

W  restauracji Ruczaj w Nowym Targu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe.

Nasze spotkanie uświetniła nam  Kapela Zbójnicka. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Nowego Targu mgr Grzegorz Watycha, Radny Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Stanisław Barnaś, Komendant Powiatowy Policji Podinspektor ,wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Mariusz Ciesielski, Prezes Zarządu Koła SEiRP  w Żywcu Władysław Pindel,  Prezes Zarządu Koła SEiRP  w Zakopanem Edward Kwak oraz ks. kapelan Henryk Paśko. 

 Na portalu Zibi Foto Galeria zdjęć z tego spotkania która w pełni odzwierciedli nastrój spotkania.

Serdeczne Podziękowania Składamy Kol. Janowi Bator bo to na jego zaproszenie wystąpiła Kapela Zbójnicka. Kol. Jan Bator Laureat wielu konkursów Lutniczych .  

Już dzisiaj zapraszamy na spotkanie w przyszłym roku.

                                                                Za Zarząd Koła Jan Puda Prezes