Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Informacja w sprawie wysokości emerytury i renty /ZER/ oraz ekwiwalentu za urlop

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje o wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  wysokości policyjnej emerytury i policyjnej renty inwalidzkiej  – wyrok tu wub   ,  statystyce sądowej dot. ZER MSWiA  – tu Statystyka 2021 i I półrocze 2022 i wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie w w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy – wyrok tu Ekwiwalent

 

Comments are closed.