Program Ubezpieczeniowy

Program Ubezpieczeniowy

Koleżanki i koledzy biorący  udział w programie ubezpieczeniowym emeryt 2016 proszone są do zgłaszania się do Zarządu Koła celem wyjaśnienia warunków ubezpieczenia oraz zmiany ubezpieczyciela.
Sprawa bardzo pilna z uwagi na kontynuacje ubezpieczenia.

Za Zarząd Koła
Jan PUDA – Prezes Zarządu Koła

Comments are closed.