Walne zebranie 2020

Walne zebranie 2020

W dniu 07 marca 2020 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli: k-nt  Powiatowy Policji w Nowym Targu P.  mł. insp. Grzegorz Wyskiel,  Burmistrz Miasta Nowego Targu P. Grzegorz Watycha, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  asp. sztab.  Mariusz Hyrczyk, z-ca ZZP w Nowym Targu P. podinsp. Marek Karkula, gościnnie prezes Koła Biała Podlaska P. Janusz Śliwiński. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019, które  odczytała kol. Danutę Puda. W dalszej kolejności głos zabrali  zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę, życzyli dalszych osiągnięć i współpracy oraz przedstawili ogólny zarys aktualnych problemów w rejonie. Następnie przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2019 rok. Gość  P. Janusz Śliwiński przedstawił propozycję jak można zwiększyć liczebność członków Koła poprzez działania w stosunku do osób, które opuszczają szeregi Policji.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2019 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj. 1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2020,   2. podjąć działania przez Zarząd Koła dot. zwiększenia liczebności Koła ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających „szeregi” Policji, 3. ustanowienie szerokiej liczby osób do pocztu sztandarowego Koła SEiRP w Nowym Targu z uwzględnieniem rejonu:  nowotarskiego, orawskiego, gorczańskiego, śpiskiego i pienińskiego.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał z rąk przewodniczącego ZZP medal – Krzyż Zasługi dla Policji. Wyróżniono również 15 członków Koła –  List gratulacyjny.

Zaproszeni goście, prezes Koła i obecni panowie Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

  • Żadna osoba nie zgłosiła zastrzeżenia wz z Rodo
Comments are closed.