Walne zebranie

Walne zebranie

W dniu 23 marca 2019 roku /sobota/ w restauracji „Ruczaj” odbyło się Walne zebranie połączone z obchodami XX-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z licznie zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Nowy Targ P. Grzegorz Watycha, prezydent FSSM RP P. Zdzisław Czarnecki, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, I v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Wiesław Lipkowski, prezes SEiRP w Wadowicach i v-ce prezes ZW SEiRP w Krakowie P. Janusz Janik, prezes Koła SEiRP w Zakopanem P. Edward Kwak, przedstawiciel Straży Granicznej P. Józef Bukowski. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie prezes Koła w Nowym Targ kol. Jan Puda przedstawił krótki zarys historyczny i dokonane działania w XX-leciu Koła. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2018 rok. Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2018 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.                1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2019,                  2. organizowanie imprez integracyjnych i kulturalno-oświatowych, 3. nawiązać współpracę z ościennymi Kołami SEiRP w sprawie realizacji wspólnych projektów kulturalno-oświatowych, 4. nawiązać kontakty z funkcjonariuszami Policji i niezrzeszonymi emerytami i rencistami w celu nakłonienia do przystąpienia do Stowarzyszenia,
5. nawiązać współpracę z innymi Kołami i Stowarzyszeniami w zakresie przywracania nabytych praw emerytalnych, a zabranych przez ustawę tzw. dezubekizacyjną.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, a ponadto prezydent FSSM RP stwierdził, że tylko w „jedności siła” oraz przedstawił kilka zmian w uchwalonych w ostatnim czasie ustawach, które ograniczają prawa pewnej części emerytom i rencistom policyjnym . Uczestnikom zebrania wręczono dyplomy i medale okolicznościowe – XX lecie Koła w Nowym Targu. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał od przybyłych gości listy gratulacyjne. Ponadto wyróżniono i odznaczono n/w osoby:
odznaką za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu z dyplomem: Renata Ossowska, Stefan Milaniak

odznaką za szczególne zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krystyna Klocek,  Andrzej Klocek,  Mieczysław Batkiewicz,  Stanisław Hudy,  Robert Bartosz /do marca 2019 Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu/

podziękowania za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krzysztof Faber   Starosta Powiatu Nowotarskiego,  Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu,  Zdzisław Czarnecki   Prezydent FSSM RP,  Antoni Duda   Prezes SEiRP,  Jan Puda   Prezes Koła w Nowym Targu,  Mieczysław Batkiewicz   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Elżbieta Odziomek   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Maria Fryda   Sekretarz Koła w Nowym Targu,  Andrzej Klocek   Skarbnik Koła w Nowym Targu

dyplom uznania z tytułu urodzin:  Krzysztof Francuz,  Bogdan Wójciak,  Stanisław Bierowiec

Na zakończenie obecnym paniom złożono życzenia z okazji 8 marca i wręczono symboliczny kwiatek. Następnie staropolskim zwyczajem uczestnicy przystąpili do biesiadowania w miłej, serdecznej atmosferze.

 

 

Comments are closed.