Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Nasze Koło jako jedyne w Polsce Posiada swój Sztandar.

Był to w kolejności 3 sztandar w naszej Organizacji. Pierwszy Sztandar posiadał Zarząd Główny, jako drugi Szkoła Policji w Pile, a Nowy Targ jako trzeci. Powinniśmy być z tego dumni.

Prezes Zarządu Koła przekazuje odebrany Sztandar Sztandarowemu Kol. Leszkowi Lubczynśkiemu

 Poczet Sztandarowy po prezentacji sztandaru


Dlaczego warto wstąpić do Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

 1. Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!
 1. Jesteśmy organizacją , która zrzesza  byłych funkcjonariuszy (także wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń  emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r.
  o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji. (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r).
 1. Jedynie Razem  mamy szansę  wyrażać swoje opinie  i domagać się, by respektowano nasze prawa. Im więcej  Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy.
 1. Celem Stowarzyszenie jest m. in. organizowanie  życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków.
 1. Chronimy interesy  członków  Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie  przysługujących  im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie  społeczną kontrolę.
 1. Reprezentujemy  interesy  emerytów i rencistów  wobec organów  władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
 1. Uczestniczymy w komisji  socjalnej przy Komendancie  Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną  z funduszu socjalnego emerytów
  i rencistów  policyjnych.
 1. Kontynuujemy ubezpieczenia  SEiRP 2019 “PZU Życie”, można również przystąpić do ubezpieczenia grupowego KDB Pomoc TU na Życie Warta..
 1. Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.
 1. Bliższych informacji udzielają w poszczególnych Kołach, Zarządach Wojewódzkich, Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym  Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce KONTAKT

 

Aktualności