ul.Konfederacji Tatrzańskiej 1a,

34-400 Nowy Targ

http://www.seirpnowytarg.pl

 

Dlaczego warto wstąpić do….

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!
Jesteśmy organizacją , która zrzesza byłych funkcjonariuszy ( tak, że wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r.
Jedynie Razem mamy szansę wyrażać swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa . Im więcej Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy
Celem Stowarzyszenie jest m. In. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, i rekreacji dla swych członków.
Chronimy interesy członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrolę
Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych
Kontynuujemy ubezpieczenia PZU.
Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.
Bliższych informacji udzielają w poszczególnych Kołach , Zarządach Wojewódzkich /Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym Stowarzyszenia.

Zarząd Koła Nowy Targ 182610489

Prezes Koła 182664518

507 153 811

608 637 289

Przyjdź!

Zapraszamy!

Wtorki godz. 10.00 – 13.00

Codziennie możesz skontaktować się telefonicznie z Prezesem lub Członkami Zarządu

 

 

  

Poczet Sztandarowy w składzie:

Kolega Leszek Lubczyński, Kolega Franciszek Gruszka, Kolega Zdzisław Podgórny.

 

 

Prezes Koła Kolega Jan Puda w momencie przekazania

Sztandaru Stowarzyszenia Dowódcy Pocztu Sztandarowego

 

 

  

 

Poczet Sztandarowy Po Przyjęciu Sztandaru Stowarzyszenia

Sztandar Naszego Koa był 3 Sztandarem Naszej Organizacji, po

Zarządzie Głównymw Szczecinie i Szkole w Pile. j To kawał historii nie tylko Naszego Koła

to jest Historia całego Stowarzyszenia o czym należy pamiętać i przekazać potomnym.