Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

 Nasze Koła  jako jedyne w Polsce Posiada swój Sztandar

był to w kolejności 3 sztandar w naszej Organizacji pierwszy Sztandar posiadał Zarząd Główny

jako drugi Szkoła Policji w Pile a Nowy Targ  był jako 3 powinniśmy być z tego dumni.

 

 

Prezes Zarządu Koła przekazuje odebrany Sztandar Sztandarowemu Kol. Leszkowi Lubczynśkiemu

 

 Poczet Sztandarowy po prezentacji sztandaru

 

 

Dlaczego warto wstąpić do….

 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

  1. Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!
  1. Jesteśmy organizacją , która zrzesza  byłych funkcjonariuszy ( tak, że wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń  emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r. o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji… (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r.
  1. Jedynie Razem  mamy szansę  wyrażać swoje opinie  i domagać się by respektowano nasze prawa . Im więcej  Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy
  1. Celem Stowarzyszenie jest m. In. Organizowanie  życia kulturalnego, wypoczynku, i rekreacji dla swych członków.
  1. Chronimy interesy  członków  Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie  przysługujących  im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie  społeczną kontrolę
  1. Reprezentujemy  interesy  emerytów i rencistów  wobec organów  władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
  1. Uczestniczymy w komisji  socjalnej przy Komendancie  Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną  z funduszu socjalnego emerytów i rencistów  policyjnych
  1. Kontynuujemy ubezpieczenia EMERYT 2016
  1. Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.
  1. Bliższych informacji udzielają  w poszczególnych Kołach , Zarządach Wojewódzkich /Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym  Stowarzyszenia.

Zarząd Koła  Nowy Targ  182610489

Prezes Koła                         185404518

                                           507 153 811

                                           608 637 289

                                                                                   Przyjdź!

                                                                                     Zapraszamy!

                                                                                                          Wtorki godz. 10.00 – 13.00

 

           

Zawartość