Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ul.Konfederacji Tatrzańskiej 1a,

34-400 Nowy Targ

http://www.seirpnowytarg.pl

 Dlaczego warto wstąpić do….

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych?

Nie będziesz sam! – Razem łatwiej!
Jesteśmy organizacją , która zrzesza byłych funkcjonariuszy ( tak, że wdowy, wdowców po nich) uprawnionych do pobierania świadczeń emerytalno – rentowych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18.02.1994.r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz. U. z dnia 25.04.1994.r.
Jedynie Razem mamy szansę wyrażać swoje opinie i domagać się by respektowano nasze prawa . Im więcej Nas, tym bardziej Nasz głos się liczy
Celem Stowarzyszenie jest m. In. Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku, i rekreacji dla swych członków.
Chronimy interesy członków Stowarzyszenia, jak też całego naszego środowiska w zakresie przysługujących im uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych oraz sprawujemy w tym zakresie społeczną kontrolę
Reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.
Uczestniczymy w komisji socjalnej przy Komendancie Głównym Policji Komendantach Wojewódzkich Policji Komendzie Stołecznej Policji, Komendantach Szkół Policyjnych rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną z funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych
Kontynuujemy ubezpieczenia PZU.
Przy każdej Komendzie Powiatowej , Miejskiej, Rejonowej działa koło naszego Stowarzyszenia.
Bliższych informacji udzielają w poszczególnych Kołach , Zarządach Wojewódzkich /Okręgowych Stowarzyszeniach lub w Zarządzie głównym Stowarzyszenia.

Zarząd Koła Nowy Targ 182610489,

Prezes Koła  tel.182664518,  GSM służb.507 153 811,GSM

pryw. 608 637 289

Przyjdź!

        Zapraszamy!

                Wtorki godz. 10.00 – 13.00

Codziennie możesz skontaktować się telefonicznie z Prezesem lub Członkami Zarządu

 

   

Poczet Sztandarowy w składzie:

Kolega Leszek Lubczyński, Kolega Franciszek Gruszka, Kolega Zdzisław Podgórny.

  

Prezes Koła Kolega Jan Puda w momencie przekazania

Sztandaru Stowarzyszenia Dowódcy Pocztu Sztandarowego

  

 

Poczet Sztandarowy Po Przyjęciu Sztandaru Stowarzyszenia

 

 Sztandar Naszego Koła był 3 Sztandarem w Polsce  , po

Zarządzie Głównym w Szczecinie i Szkole w Pile.  To kawał historii nie tylko Naszego Koła

to jest Historia całego Stowarzyszenia o czym należy pamiętać i przekazać potomnym.

Jako jedyne Koło w Polsce posiadamy Sztandar.

Uroczyste wręczenie Sztandaru odbyło się w dniu 11 listopada 2003.r.

Poświęcenie Sztandaru odbyło się w czasie mszy za ojczyznę  Uroczyste wręczenie Sztandaru

odbyło się na uroczystej akademii w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

  W piśmie z okazji  nadania sztandaru Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Andrzej Woźniak

podkreślił rangę tego wydarzenia.