Browsed by
Kategoria: Walne zebrania

Zwyczajne zebranie koła 2024

Zwyczajne zebranie koła 2024

W dniu 09 marca 2024 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w terminie drugim odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. mł. insp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.   asp. sztab. Mariusz Hyrczyk, v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie i równocześnie członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński,  opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP i równocześnie Prezes SEiRP Koła w Zakopanem oraz Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Komisji Rewizyjnej IPA Sekcja Polska kol. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad zebrania. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2023 oraz plan pracy do realizacji w 2024 roku. Skarbnik Koła kol. Andrzej Klocek przedstawił sprawozdanie finansowe Koła za 2023 r, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Wojciech Frańczak przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2023 rok.  Obecni członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie finansowe  i Komisji Rewizyjnej. W związku ze zgłoszonymi rezygnacjami osób w pracy Zarządu Koła SEiRP w Nowym Targu podjęto uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego Koła SEiRP w miesiącu wrześniu 2024 r. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszeni ponadto Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów odznaczył brązowym Krzyżem Zasługi  kol. Wojciecha Frańczaka i wręczono medal. Na zakończenie Prezes Koła w Nowym Targu obecnym Paniom złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczył symboliczny kwiatek.

                                                                                             

Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na zasadzie § 28 pkt 2 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła  dnia 09 marca 2024 roku /sobota/ godz. 09:30 . Zebranie członków Koła odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd. W przypadku braku kworum  w  pierwszym terminie, przewodniczący zebrania wyznaczy w tym  samym dniu, drugi termin zebrania o godz. 10:15 .

                                                                                                                                          Zarząd

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dniu 9 marca 2024r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes Zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2023.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2023.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2023.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wybór uzupełniający składu Zarządu Koła.
 15. Wręczenie listów gratulacyjnych, wyróżnień i medali.
 16. Wystąpienia zaproszonych gości.
 17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 18. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie obrad.
                                                                  W zebraniu przewidywany jest udział:
• Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kol. Piotra Styczyński
• Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Kol. Janusza Kaczmarczyk
• Posłów na Sejm RP
• Starosty Powiatu Nowotarskiego Pana Krzysztofa Faber
• Burmistrza Miasta Nowego Targu Pana Grzegorza Watycha
• Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. inspektor Grzegorz Wyskiel
• Przewodniczącego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
• Podjęcie uchwały w sprawie organizacji XXV lecia Koła SEiRP w Nowym Targu.
• Powołanie Komitetu Organizacyjnego.
Z uwagi na ważne tematy które będą poruszane prosimy o niezawodne przybycie.
Zwracamy się również z prośbą o powiadomienie koleżanek i kolegów i zachęcenie ich do udziału
w Zebraniu
Zwyczajne Zebranie Koła 2023

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

W dniu 11 marca 2023 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. podinsp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  mł. asp. Maciej Hat, opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP równocześnie Prezes SEIRP Koła w Zakopanem i Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2022, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2022 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Członkowie Koła również przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały  do realizacji przez Zarząd Koła, które zostały włączone do  zaakceptowanego planu pracy na rok 2023/24. Prezes Koła kol. Jan Puda  za Zarząd  wręczył dyplomy uznania kilku członkom Koła w Nowym Targu, natomiast P. Wojciech Frańczak w ramach uznania i podziękowania wręczył Prezesowi Koła kol. Janowi Puda okolicznościowy upominek  z okazji 20 lecia IPA Region Nowy Targ. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli  Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, ponadto wraz z Prezesem Koła obecnym Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 

 

Komunikat dot. Zebrania Koła

Komunikat dot. Zebrania Koła

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na podstawie § 28 pkt 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła w dniu 11 marca 2023 r /sobota/ godz. 9:30, termin drugi – godz. 10:00 . Zebranie odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a – sala konferencyjna na które zaprasza wszystkich członków Koła.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dniu 11 marca 2023.r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2022.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2022.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2022.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 15. Wręczenie medali i wyróżnień.
 16. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 19. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

 

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 17 września 2022 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli:  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu P. podinsp. Robert Stasik, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, P. Maria Marciniak  i P. Zygmunt Nędzka  przedstawiciele SEiRP Koło w Zakopanem. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2021, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2021 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2020-21 rok. W głosowaniu wybrano nowy Zarząd SEiRP Koło w Nowym Targu i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.  realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2022/23. Ponadto członkowie Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Koła przyjęli  Uchwałę  dot. podwyższenia składki w pozycji – fundusz Koła o kwotę 10 zł. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli nowemu Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. 

Komunikat – Walne Zebranie

Komunikat – Walne Zebranie

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 17 września 2022 roku /sobota/ godz. 09:30 zwołuje Walne Zebranie / sprawozdawczo-wyborcze / Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący  wyznacza w  tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, kolejne Zebranie bez względu na liczbę osób uprawnionych  do głosowania nad podjęciem uchwały.

                                                                                                          Prezes Jan Puda

/Porządek obrad zostanie opublikowany po jego otrzymaniu / admin

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu

I. Przepisy ogólne

 • 1
 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą

       Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
  1. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 4 lat.
  2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków

      o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na  14 dni przed jego odbyciem.

 1. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do informacji o Walnym Zebraniu członków Zarząd Stowarzyszenia załącza projektowany

      porządek obrad.

 • 2
 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują

      wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu

      jawnym.

 1. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór protokolanta zebrania
 • 3
 1. Walne Zebranie obraduje zgodnie ze Statutem SE i RP i według uchwalonego

      przez siebie regulaminu.

 1. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy protokolanta.
 • 4
 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu, każdy

      z członków posiada prawo do jednego głosu.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający
 1. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku

      zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

 • 5

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu – są osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia i spełniają wymagania określone w §…. Statutu Stowarzyszenia.

 • 6

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza

zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał,

pełne teksty lub podstawowe dane zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków

Stowarzyszenia.

II. Sprawy wyborcze

 • 7

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy Statutu Stowarzyszenia stanowią inaczej.

 • 8

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5 niniejszego regulaminu, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

 • 9
 1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są:
 • Zarząd o składzie, określonym w §.29 Statutu Stowarzyszenia 5 członków
 • Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 członków.
 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków:
 •  Zarządu w liczbie ustalonej przez walne zebranie, w liczbie 5 osób
 • Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.

III. Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający

 • 10
 1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać

       prezesa lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie

       uzasadnionych. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2

        niniejszego regulaminu.

 1. Walne Zebranie może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy.

       Powołując takie komisje, Walne Zebranie określa cel, zasady i tryb ich działania.

 1. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, stosuje się § …. Statutu

      Stowarzyszenia  Wybory uzupełniające odbywają się w trybie określonym w § 7 niniejszego

       regulaminu.

IV. Głosowanie

 • 11
 1. Głosowanie przeprowadza przewodniczący zebrania przy pomocy Komisji Skrutacyjnej.
 2. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
 • członków zarządu – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do zarządu ilu przewiduje statut.
 • członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej dokonuje się wyboru nie więcej niż tylu nazwisk kandydatów do komisji rewizyjnej ilu przewiduje statut.
 1. Za ważne uznaje się postawienie znaku X przy nazwisku, na które oddaje się głos.

      Dopisywanie innych nazwisk, bądź innych uwag powoduje nieważność głosu.

 1. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także, jeżeli na

      karcie wyborczej dokona się wyboru przez postawienie znaku X przy większej liczbie nazwisk,

       niż określono w § 9 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 1. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości

       głosów, to w kolejnych turach głosowania usuwa się z listy kandydatów nazwisko tego,

       który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

 1. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 2 dni od wyboru.
 2. Głosowanie inne, z wyjątkiem dotyczących wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia, odbywa się jawnie.
 3. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

V. Podejmowanie uchwał

 • 12
 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,

      w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący wyznacza w

      tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych

      do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

VI. Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium

 • 13
 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy uchwalane są po dyskusji w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje i uchwala sprawozdania z wykonania

      planu pracy i budżetu.

 1. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania uchwalonych na poprzednim

      sprawozdawczym Walnym Zebraniu: planu pracy, budżetu i uchwał, w przypadku pozytywnego

     (lub nie) wyniku tego sprawdzenia, przedstawia Walnemu Zebraniu do przegłosowania wniosek

     o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi. Głosowanie odbywa się w trybie określonym w

     ust. 1.

VII. Zakres zadań organów Walnego Zebrania

 • 14

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji.

 • 15
 1. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
  1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad
  2. zarządza wybory protokolanta zebrania
  3. z pomocą Komisji Mandatowej sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
  6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania
  8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza podjęte uchwały oraz zamknięcie Walnego Zebrania.
 2. Komisja Mandatowa
  1. sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są jej znani osobiście),
  2. sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w walnym zebraniu;
  3. sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;
 3. Komisja Wyborcza organizuje wybory.
 4. Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań.
 5. Komisja Wniosków zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji, podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie, przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
 6. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. Dopuszcza się powołanie jednej wspólnej Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej.

VIII. Nadzwyczajne Walne Zebranie

 • 16
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w

      Statucie SE i RP.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie

      nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 1. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

IX. Przepisy końcowe

 • 17
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu Koła lub grupy 15 członków

      Stowarzyszenia.

 1. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
 • 18

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie w dniu 17 września 2022.r. r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

SEKRETARZ ZEBRANIA                                                              PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

………………………………                                                                ………………………………….

 

PLAN PRACY NA ROK 2022/23

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Koło w Nowym Targu

 1.Kontynuować dyżury Członków  Zarządu  Koła  w każdy  wtorek  od godziny 10.00 do godz.13.00

2.W każdy  pierwszy wtorek miesiąca  zorganizować posiedzenia Zarządu Koła

3.Na bieżąco rozpoznawać  sytuacje  materialną  Emerytów i Rencistów Policyjnych zamieszkałych na naszym terenie

4.Na bieżąco  opiniować wnioski o zapomogi losowe  wpływające od zainteresowanych  emerytów i rencistów

5.Zorganizować na szeroką skale akcje propagującą Stowarzyszenie Emerytów i  Rencistów Policyjnych.

6.W miesiącu grudniu 2022 zorganizować  spotkanie opłatkowe.

7.W miarę posiadanych środków  zorganizować  imprezy plenerowe typu:

  • Wędkowanie
  • Turystyka górska                                                                                                                                                                8.Na bieżąco dokonywać odwiedzin osób w podeszłym wieku schorowanych, w miarę możliwości udzielić pomocy przy załatwieniu  spraw bieżących
 1. Rozpropagować możliwość odpisu 1% na Organizacje pożytku publicznego Stowarzyszenia Emerytów i rencistów Policyjnych.
 1. Uczestniczyć w Pogrzebach Członków Stowarzyszenia nadawać tym uroczystościom  podniosły wymiar
 2. W miesiącu marcu 2023 zorganizować walne zebranie członków Koła.

 

                                                                                               za Zarząd Koła

 

Niniejszy plan przedłożyć na Walnym Zebraniu w dniu 17.09.2022 celem jego przyjęcia.

Walne zebranie 2020

Walne zebranie 2020

W dniu 07 marca 2020 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli: k-nt  Powiatowy Policji w Nowym Targu P.  mł. insp. Grzegorz Wyskiel,  Burmistrz Miasta Nowego Targu P. Grzegorz Watycha, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  asp. sztab.  Mariusz Hyrczyk, z-ca ZZP w Nowym Targu P. podinsp. Marek Karkula, gościnnie prezes Koła Biała Podlaska P. Janusz Śliwiński. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019, które  odczytała kol. Danutę Puda. W dalszej kolejności głos zabrali  zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę, życzyli dalszych osiągnięć i współpracy oraz przedstawili ogólny zarys aktualnych problemów w rejonie. Następnie przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2019 rok. Gość  P. Janusz Śliwiński przedstawił propozycję jak można zwiększyć liczebność członków Koła poprzez działania w stosunku do osób, które opuszczają szeregi Policji.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2019 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj. 1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2020,   2. podjąć działania przez Zarząd Koła dot. zwiększenia liczebności Koła ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających „szeregi” Policji, 3. ustanowienie szerokiej liczby osób do pocztu sztandarowego Koła SEiRP w Nowym Targu z uwzględnieniem rejonu:  nowotarskiego, orawskiego, gorczańskiego, śpiskiego i pienińskiego.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał z rąk przewodniczącego ZZP medal – Krzyż Zasługi dla Policji. Wyróżniono również 15 członków Koła –  List gratulacyjny.

Zaproszeni goście, prezes Koła i obecni panowie Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 • Żadna osoba nie zgłosiła zastrzeżenia wz z Rodo
Informacja – Walne zebranie 2020

Informacja – Walne zebranie 2020

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 07 marca 2020 roku /sobota/ godz. 10:00 zwołuje Walne Zebranie Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

 

                                                                                                                        Za Zarząd – Prezes Koła Jan Puda

 

                                                                 PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 6. Wybór komisji statutowej
 7. Stwierdzenie ważności zebrania
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2019
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła z działalności za rok 2019
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2019
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Przyjęcie sprawozdań
 14. Wręczenie listów gratulacyjnych
 15. Wręczenie medali i wyróżnień
 16. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 17. Wystąpienia zaproszonych gości 
 18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 19. Przyjęcie uchwał i wniosków
 20. Zakończenie obrad

 

 

Walne zebranie

Walne zebranie

W dniu 23 marca 2019 roku /sobota/ w restauracji „Ruczaj” odbyło się Walne zebranie połączone z obchodami XX-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z licznie zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Nowy Targ P. Grzegorz Watycha, prezydent FSSM RP P. Zdzisław Czarnecki, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, I v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Wiesław Lipkowski, prezes SEiRP w Wadowicach i v-ce prezes ZW SEiRP w Krakowie P. Janusz Janik, prezes Koła SEiRP w Zakopanem P. Edward Kwak, przedstawiciel Straży Granicznej P. Józef Bukowski. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie prezes Koła w Nowym Targ kol. Jan Puda przedstawił krótki zarys historyczny i dokonane działania w XX-leciu Koła. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2018 rok. Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2018 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.                1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2019,                  2. organizowanie imprez integracyjnych i kulturalno-oświatowych, 3. nawiązać współpracę z ościennymi Kołami SEiRP w sprawie realizacji wspólnych projektów kulturalno-oświatowych, 4. nawiązać kontakty z funkcjonariuszami Policji i niezrzeszonymi emerytami i rencistami w celu nakłonienia do przystąpienia do Stowarzyszenia,
5. nawiązać współpracę z innymi Kołami i Stowarzyszeniami w zakresie przywracania nabytych praw emerytalnych, a zabranych przez ustawę tzw. dezubekizacyjną.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, a ponadto prezydent FSSM RP stwierdził, że tylko w „jedności siła” oraz przedstawił kilka zmian w uchwalonych w ostatnim czasie ustawach, które ograniczają prawa pewnej części emerytom i rencistom policyjnym . Uczestnikom zebrania wręczono dyplomy i medale okolicznościowe – XX lecie Koła w Nowym Targu. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał od przybyłych gości listy gratulacyjne. Ponadto wyróżniono i odznaczono n/w osoby:
odznaką za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu z dyplomem: Renata Ossowska, Stefan Milaniak

odznaką za szczególne zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krystyna Klocek,  Andrzej Klocek,  Mieczysław Batkiewicz,  Stanisław Hudy,  Robert Bartosz /do marca 2019 Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu/

podziękowania za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krzysztof Faber   Starosta Powiatu Nowotarskiego,  Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu,  Zdzisław Czarnecki   Prezydent FSSM RP,  Antoni Duda   Prezes SEiRP,  Jan Puda   Prezes Koła w Nowym Targu,  Mieczysław Batkiewicz   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Elżbieta Odziomek   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Maria Fryda   Sekretarz Koła w Nowym Targu,  Andrzej Klocek   Skarbnik Koła w Nowym Targu

dyplom uznania z tytułu urodzin:  Krzysztof Francuz,  Bogdan Wójciak,  Stanisław Bierowiec

Na zakończenie obecnym paniom złożono życzenia z okazji 8 marca i wręczono symboliczny kwiatek. Następnie staropolskim zwyczajem uczestnicy przystąpili do biesiadowania w miłej, serdecznej atmosferze.