Browsed by
Kategoria: Walne zebrania

Walne zebranie 2020

Walne zebranie 2020

W dniu 07 marca 2020 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne zebranie Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli: k-nt  Powiatowy Policji w Nowym Targu P.  mł. insp. Grzegorz Wyskiel,  Burmistrz Miasta Nowego Targu P. Grzegorz Watycha, przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  asp. sztab.  Mariusz Hyrczyk, z-ca ZZP w Nowym Targu P. podinsp. Marek Karkula, gościnnie prezes Koła Biała Podlaska P. Janusz Śliwiński. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019, które  odczytała kol. Danutę Puda. W dalszej kolejności głos zabrali  zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę, życzyli dalszych osiągnięć i współpracy oraz przedstawili ogólny zarys aktualnych problemów w rejonie. Następnie przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2019 rok. Gość  P. Janusz Śliwiński przedstawił propozycję jak można zwiększyć liczebność członków Koła poprzez działania w stosunku do osób, które opuszczają szeregi Policji.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2019 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj. 1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2020,   2. podjąć działania przez Zarząd Koła dot. zwiększenia liczebności Koła ze szczególnym uwzględnieniem osób opuszczających „szeregi” Policji, 3. ustanowienie szerokiej liczby osób do pocztu sztandarowego Koła SEiRP w Nowym Targu z uwzględnieniem rejonu:  nowotarskiego, orawskiego, gorczańskiego, śpiskiego i pienińskiego.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał z rąk przewodniczącego ZZP medal – Krzyż Zasługi dla Policji. Wyróżniono również 15 członków Koła –  List gratulacyjny.

Zaproszeni goście, prezes Koła i obecni panowie Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 • Żadna osoba nie zgłosiła zastrzeżenia wz z Rodo
Informacja – Walne zebranie 2020

Informacja – Walne zebranie 2020

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 07 marca 2020 roku /sobota/ godz. 10:00 zwołuje Walne Zebranie Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

 

                                                                                                                        Za Zarząd – Prezes Koła Jan Puda

 

                                                                 PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przywitanie gości
 3. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę
 4. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad
 5. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad
 6. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
 7. Wybór komisji statutowej
 8. Stwierdzenie ważności zebrania
 9. Wybór komisji uchwał i wniosków
 10. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2019
 11. Sprawozdanie Skarbnika Koła z działalności za rok 2019
 12. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2019
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami
 14. Przyjęcie sprawozdań
 15. Wręczenie listów gratulacyjnych
 16. Wręczenie medali i wyróżnień
 17. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 18. Wystąpienia zaproszonych gości i wystąpienie zaproszonych gości
 19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków
 20. Przyjęcie uchwał i wniosków
 21. Zakończenie obrad

 

UWAGA

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu  jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych  Stowarzyszenia.
 1. W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący  wyznacza w  tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych  do głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

Walne zebranie

Walne zebranie

W dniu 23 marca 2019 roku /sobota/ w restauracji „Ruczaj” odbyło się Walne zebranie połączone z obchodami XX-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z licznie zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Nowy Targ P. Grzegorz Watycha, prezydent FSSM RP P. Zdzisław Czarnecki, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, I v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Wiesław Lipkowski, prezes SEiRP w Wadowicach i v-ce prezes ZW SEiRP w Krakowie P. Janusz Janik, prezes Koła SEiRP w Zakopanem P. Edward Kwak, przedstawiciel Straży Granicznej P. Józef Bukowski. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie prezes Koła w Nowym Targ kol. Jan Puda przedstawił krótki zarys historyczny i dokonane działania w XX-leciu Koła. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2018 rok. Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2018 rok i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.                1. realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2019,                  2. organizowanie imprez integracyjnych i kulturalno-oświatowych, 3. nawiązać współpracę z ościennymi Kołami SEiRP w sprawie realizacji wspólnych projektów kulturalno-oświatowych, 4. nawiązać kontakty z funkcjonariuszami Policji i niezrzeszonymi emerytami i rencistami w celu nakłonienia do przystąpienia do Stowarzyszenia,
5. nawiązać współpracę z innymi Kołami i Stowarzyszeniami w zakresie przywracania nabytych praw emerytalnych, a zabranych przez ustawę tzw. dezubekizacyjną.
Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, a ponadto prezydent FSSM RP stwierdził, że tylko w „jedności siła” oraz przedstawił kilka zmian w uchwalonych w ostatnim czasie ustawach, które ograniczają prawa pewnej części emerytom i rencistom policyjnym . Uczestnikom zebrania wręczono dyplomy i medale okolicznościowe – XX lecie Koła w Nowym Targu. Prezes Koła kol. Jan Puda otrzymał od przybyłych gości listy gratulacyjne. Ponadto wyróżniono i odznaczono n/w osoby:
odznaką za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu z dyplomem: Renata Ossowska, Stefan Milaniak

odznaką za szczególne zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krystyna Klocek,  Andrzej Klocek,  Mieczysław Batkiewicz,  Stanisław Hudy,  Robert Bartosz /do marca 2019 Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu/

podziękowania za zasługi dla SEiRP w Nowym Targu:  Krzysztof Faber   Starosta Powiatu Nowotarskiego,  Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu,  Zdzisław Czarnecki   Prezydent FSSM RP,  Antoni Duda   Prezes SEiRP,  Jan Puda   Prezes Koła w Nowym Targu,  Mieczysław Batkiewicz   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Elżbieta Odziomek   v-ce Prezes Koła w Nowym Targu,  Maria Fryda   Sekretarz Koła w Nowym Targu,  Andrzej Klocek   Skarbnik Koła w Nowym Targu

dyplom uznania z tytułu urodzin:  Krzysztof Francuz,  Bogdan Wójciak,  Stanisław Bierowiec

Na zakończenie obecnym paniom złożono życzenia z okazji 8 marca i wręczono symboliczny kwiatek. Następnie staropolskim zwyczajem uczestnicy przystąpili do biesiadowania w miłej, serdecznej atmosferze.