Zwyczajne zebranie koła 2024

Zwyczajne zebranie koła 2024

W dniu 09 marca 2024 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w terminie drugim odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. mł. insp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.   asp. sztab. Mariusz Hyrczyk, v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie i równocześnie członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński,  opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP i równocześnie Prezes SEiRP Koła w Zakopanem oraz Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Komisji Rewizyjnej IPA Sekcja Polska kol. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad zebrania. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2023 oraz plan pracy do realizacji w 2024 roku. Skarbnik Koła kol. Andrzej Klocek przedstawił sprawozdanie finansowe Koła za 2023 r, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Wojciech Frańczak przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2023 rok.  Obecni członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie finansowe  i Komisji Rewizyjnej. W związku ze zgłoszonymi rezygnacjami osób w pracy Zarządu Koła SEiRP w Nowym Targu podjęto uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego Koła SEiRP w miesiącu wrześniu 2024 r. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszeni ponadto Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów odznaczył brązowym Krzyżem Zasługi  kol. Wojciecha Frańczaka i wręczono medal. Na zakończenie Prezes Koła w Nowym Targu obecnym Paniom złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczył symboliczny kwiatek.

                                                                                             

Comments are closed.