Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na zasadzie § 28 pkt 2 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła  dnia 09 marca 2024 roku /sobota/ godz. 09:30 . Zebranie członków Koła odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd. W przypadku braku kworum  w  pierwszym terminie, przewodniczący zebrania wyznaczy w tym  samym dniu, drugi termin zebrania o godz. 10:15 .

                                                                                                                                          Zarząd

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dniu 9 marca 2024r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes Zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2023.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2023.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2023.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wybór uzupełniający składu Zarządu Koła.
 15. Wręczenie listów gratulacyjnych, wyróżnień i medali.
 16. Wystąpienia zaproszonych gości.
 17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 18. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie obrad.
                                                                  W zebraniu przewidywany jest udział:
• Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kol. Piotra Styczyński
• Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Kol. Janusza Kaczmarczyk
• Posłów na Sejm RP
• Starosty Powiatu Nowotarskiego Pana Krzysztofa Faber
• Burmistrza Miasta Nowego Targu Pana Grzegorza Watycha
• Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. inspektor Grzegorz Wyskiel
• Przewodniczącego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
• Podjęcie uchwały w sprawie organizacji XXV lecia Koła SEiRP w Nowym Targu.
• Powołanie Komitetu Organizacyjnego.
Z uwagi na ważne tematy które będą poruszane prosimy o niezawodne przybycie.
Zwracamy się również z prośbą o powiadomienie koleżanek i kolegów i zachęcenie ich do udziału
w Zebraniu
Comments are closed.