Browsed by
Autor: seirp

informacja kulturalna

informacja kulturalna

Zarząd Koła SEIRP w Nowym Targu informuje członków Koła o możliwości udziału w n/w imprezach kulturalnych, które odbędą się w Miejskim Centrum Kultury,  Nowy Targ Al. Tysiąclecia 37:

dnia 08 października 2023  godz. 17:00  – Czerwone Gitary. To zespół  muzyki rozrywkowej, gdzie przeboje są znane i śpiewne przez pokolenia Polaków.  Bilety w cenie od 100 zł. do zakupu online.

dnia 10 listopada 2023  godz. 20:00 – KONCERT WIEDEŃSKI – ORKIESTRA KSIĘŻNICZEK . Gwiazdorska obsada, balet, śliczne kostiumy i piękna muzyka przeniosą widzów w świat magiczny. Bilety w cenie od 149 zł. do zakupu online.

Wycieczka do skansenu

Wycieczka do skansenu

  Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu w dniu 14 czerwca 2023 roku, organizuje wycieczkę do muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – skansen regionalny. Rozpoczęcie zwiedzania z przewodnikiem godz. 10:00, a po zakończeniu zwiedzania – ognisko z pieczeniem kiełbaski. Dojazd przewidziany jest zorganizowanym własnym środkiem transportu. Odpłatność na częściowe pokrycie kosztów : – członek Koła  15 zł, – osoba niezrzeszona 20 zł. Zapisy na wycieczkę przyjmuje: kol. Stanisław Gubała tel. 604390320, kol. Andrzej Klocek  tel. 660768140 oraz w siedziba Koła /wtorek 10-12/ 478346489. Uprasza się o zabranie z sobą legitymacji emeryta-rencisty co pozwoli na skorzystanie z biletów ulgowych.

Basen dla seniorów

Basen dla seniorów

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że istnieje możliwość  ulgowego korzystania z basenu  przez seniorów w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu Pl. Evry 4. Z ulgi można skorzystać :  wtorek , czwartek   godz. 7:30-11:00, a odpłatność wynosi 5 zł za  1h +10 min.

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

W dniu 11 marca 2023 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. podinsp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  mł. asp. Maciej Hat, opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP równocześnie Prezes SEIRP Koła w Zakopanem i Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2022, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2022 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Członkowie Koła również przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały  do realizacji przez Zarząd Koła, które zostały włączone do  zaakceptowanego planu pracy na rok 2023/24. Prezes Koła kol. Jan Puda  za Zarząd  wręczył dyplomy uznania kilku członkom Koła w Nowym Targu, natomiast P. Wojciech Frańczak w ramach uznania i podziękowania wręczył Prezesowi Koła kol. Janowi Puda okolicznościowy upominek  z okazji 20 lecia IPA Region Nowy Targ. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli  Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, ponadto wraz z Prezesem Koła obecnym Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 

 

Komunikat dot. Zebrania Koła

Komunikat dot. Zebrania Koła

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na podstawie § 28 pkt 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła w dniu 11 marca 2023 r /sobota/ godz. 9:30, termin drugi – godz. 10:00 . Zebranie odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a – sala konferencyjna na które zaprasza wszystkich członków Koła.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dnia 11 marca 2023.r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2022.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2022.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2022.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 15. Wręczenie medali i wyróżnień.
 16. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 19. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

 

Zaproszenie na kulig w OBIDOWEJ

Zaproszenie na kulig w OBIDOWEJ

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że organizuje kulig dnia 25 lutego 2023 roku o godz. 13:00 w miejscowości Obidowa. Przewidywany koszt uczestnictwa  dla członka Koła – 60 zł, a dla osoby towarzyszącej – 65 zł. Nadmienić należy, że “sanki /4 osoby /to kwota obecnie 200 zł. Zgłoszenia przyjmuje skarbnik kol. Andrzej Klocek  tel.660768140 i v-ce Prezes kol. Stanisław Gubała –  tel. 604390320. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 lutego 2023 roku  godz. 12:00 wraz z uiszczeniem należnej wpłaty. Po terminie zgłoszenie i wpłata nie będzie przyjmowana ponieważ nastąpi kolejny etap działań organizacyjnych. 

W związku  z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem  w dniu 25.02.2023, kulig zostaje odwołany. Koszty uczestnictwa zostaną   zwrócone.                                                      

 

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 2023

Spotkanie opłatkowo – noworoczne 2023

W dniu 14 stycznia 2023 roku w Nowym Targu w restauracji „Karcma u Borzanka” odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne członków Koła SEiRP w Nowym Targu. Prezes Koła kol. Jan Puda złożył wszystkim uczestnikom spotkania i ich rodzinom serdeczne życzenia noworoczne, życząc dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym oraz spełnienia  marzeń . Z zaproszonych gości przybyli: Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu P. inspektor Grzegorz Wyskiel , przedstawiciel NSZZ Policjantów w Nowym Targu P. podkom. Dorota Garbacz  –  rzecznik prasowy KPP Nowy Targ, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Po złożeniu życzeń oraz  przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku przy dźwiękach kolęd zespołu góralskiego , któremu wtórował kol. Jan Bator artysta – lutnik z Mizernej. 

 

 

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia
niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność, szczęście
i piękny uśmiech każdego dnia.

Życzy Zarząd Koła