Browsed by
Autor: seirp

25 lecie koła

25 lecie koła

 

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu  dnia 13 lipca 2024 roku o godz. 14:00 ma zaszczyt  zaprosić  członków na uroczyste spotkanie z okazji XXV lecia Koła SEiRP, które odbędzie się w restauracji  ” Karcma u Borzanka” – Nowy Targ ul. Waksmundzka 105. Na spotkanie zaproszono zacnych gości w osobach: P. Starosty Powiatu Nowotarskiego, P.  Burmistrza Miasta Nowego Targu ,  Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Przedstawicieli Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie,  Przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie. Członkowie Koła proszeni są o informację dot. udziału  do kol. Jana Pudy – Prezesa / tel. 507 153 811 , 608 637 289/.
                                                  

Zarząd Koła SEiRP informuje, że w dniu 21 lipca 2024 / niedziela/ odbędzie msza święta w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szaflarska 160  z okazji Święta Policji, na którą zaprasza Kierownictwo KPP w Nowym Targu.

życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

 

                        Za Zarząd Koła –  Prezes  Jan Puda 

 

                                                                                               ZOW SEiRP w Olsztynie

 

 

Zwyczajne zebranie koła 2024

Zwyczajne zebranie koła 2024

W dniu 09 marca 2024 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w terminie drugim odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. mł. insp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.   asp. sztab. Mariusz Hyrczyk, v-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie i równocześnie członek Prezydium Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński,  opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP i równocześnie Prezes SEiRP Koła w Zakopanem oraz Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Komisji Rewizyjnej IPA Sekcja Polska kol. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad zebrania. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2023 oraz plan pracy do realizacji w 2024 roku. Skarbnik Koła kol. Andrzej Klocek przedstawił sprawozdanie finansowe Koła za 2023 r, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. Wojciech Frańczak przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2023 rok.  Obecni członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie finansowe  i Komisji Rewizyjnej. W związku ze zgłoszonymi rezygnacjami osób w pracy Zarządu Koła SEiRP w Nowym Targu podjęto uchwałę o zwołaniu zebrania wyborczego Koła SEiRP w miesiącu wrześniu 2024 r. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszeni ponadto Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów odznaczył brązowym Krzyżem Zasługi  kol. Wojciecha Frańczaka i wręczono medal. Na zakończenie Prezes Koła w Nowym Targu obecnym Paniom złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczył symboliczny kwiatek.

                                                                                             

Podziękowanie

Podziękowanie

W związku z moją rezygnacją z funkcji v-ce Prezesa SEiRP Koła w Nowym Targu składam wszystkim serdeczne podziękowania za poparcie, współpracę i wzajemną życzliwość. Życzę dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym .

 

                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                     Stanisław  Gubała

Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Informacja – Zwyczajne zebranie 2024

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na zasadzie § 28 pkt 2 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła  dnia 09 marca 2024 roku /sobota/ godz. 09:30 . Zebranie członków Koła odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd. W przypadku braku kworum  w  pierwszym terminie, przewodniczący zebrania wyznaczy w tym  samym dniu, drugi termin zebrania o godz. 10:15 .

                                                                                                                                          Zarząd

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dniu 9 marca 2024r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes Zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2023.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2023.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2023.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wybór uzupełniający składu Zarządu Koła.
 15. Wręczenie listów gratulacyjnych, wyróżnień i medali.
 16. Wystąpienia zaproszonych gości.
 17. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 18. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie obrad.
                                                                  W zebraniu przewidywany jest udział:
• Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kol. Piotra Styczyński
• Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Kol. Janusza Kaczmarczyk
• Posłów na Sejm RP
• Starosty Powiatu Nowotarskiego Pana Krzysztofa Faber
• Burmistrza Miasta Nowego Targu Pana Grzegorza Watycha
• Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. inspektor Grzegorz Wyskiel
• Przewodniczącego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu
• Podjęcie uchwały w sprawie organizacji XXV lecia Koła SEiRP w Nowym Targu.
• Powołanie Komitetu Organizacyjnego.
Z uwagi na ważne tematy które będą poruszane prosimy o niezawodne przybycie.
Zwracamy się również z prośbą o powiadomienie koleżanek i kolegów i zachęcenie ich do udziału
w Zebraniu
Życzenie świąteczno-noworoczne

Życzenie świąteczno-noworoczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
zadumy nad płomieniem świecy,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.                                                                                                                                         A Nowy Rok niech Wam przyniesie pomyślność i szczęście.

                                                                               Życzy Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu

święto emeryta i rencisty policyjnego

święto emeryta i rencisty policyjnego

W dniu 19 sierpnia 2023 roku w Nowym Targu ul. Sybiraków – strzelnica “LOK” odbyło się spotkanie emerytów i rencistów policyjnych Koła w Nowym Targu z okazji Ich święta. Na spotkanie przybyli członkowie Koła, ich rodziny oraz zaproszeni goście: przewodniczący IPA Region Nowy Targ P. asp. sztab. Lucjan Żółtek, przedstawiciel SEiRP w Zakopanem i IPA Region Zakopane P. Zygmunt Nędzka,  którzy złożyli najlepsze życzenia i podziękowania za zaproszenie. Atrakcją biesiadowania przy ognisku były  zawody strzeleckie z broni pneumatycznej /wiatrówki/ zapoczątkowane przez kol. v-ce Prezesa Koła śp. Mieczysława Batkiewicza. Puchar Zarządu Koła SEiRP w Nowym Targu w 2023 roku zdobył  P. Sławomir Odziomek, 2 miejsce zajęła P. Maria Fryda, 3 miejsce zajęła P. Katarzyna Odziomek . Wszyscy uczestnicy zawodów strzeleckich otrzymali pamiątkowe medale. O wspaniałej wspólnej zabawie niech zaświadczą poniższe zdjęcia.

zaproszenie na biesiadę i zawody strzeleckie

zaproszenie na biesiadę i zawody strzeleckie

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu  dnia 19 sierpnia 2023 roku /sobota/ od godz. 14:00 zaprasza członków Koła i ich bliskich do wspólnego biesiadowania przy grillu z okazji “święta emeryta i rencisty policyjnego” – Nowy Targ ul. Sybiraków „strzelnica LOK”. Atrakcją biesiady będą zawody strzeleckie z broni pneumatycznej /wiatrówka/  o „Puchar Zarządu Koła w Nowym Targu”. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do dnia 14 sierpnia 2023 r.  kontakt: kol. Andrzej Klocek tel. 660768140 ; kol. Stanisław Gubała tel.604390320  lub   osobiście – biurze Zarządu  budynek B KPP w Nowym Targu/ . Wpisowe: członek Koła 15zł, osoba niezrzeszona 25zł, dzieci wstęp wolny.