Browsed by
Kategoria: Aktualności

Komunikat – Walne Zebranie

Komunikat – Walne Zebranie

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na dzień 17 września 2022 roku /sobota/ godz. 09:30 zwołuje Walne Zebranie / sprawozdawczo-wyborcze / Koła. Zebranie członków Koła odbędzie się na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, na które serdecznie zaprasza Zarząd.

W przypadku braku kworum, po konsultacji z protokolantem, przewodniczący  wyznacza w  tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, kolejne Zebranie bez względu na liczbę osób uprawnionych  do głosowania nad podjęciem uchwały.

                                                                                                          Prezes Jan Puda

/Porządek obrad zostanie opublikowany po jego otrzymaniu / admin

Informacja – ognisko

Informacja – ognisko

Prezes Zarządu SEiRP Koła w Nowym Targu zaprasza na ognisko w dniu  20 sierpnia 2022r. godz. 14:00. Zgłoszenia przyjmuje kol. Jan Puda – telefon  507 153 811  ,  608 637 289  i udziela  bliższych informacji do dn. 16.082022 r. Kwota wpisowa na ognisko: 1. członek  Koła – 15 zł,  2. osoba towarzysząca/nie będąca członkiem Koła/ – 25 zł, 3. dzieci do lat 16 – bezpłatnie.

                                                                              Prezes  Jan Puda

życzenia okolicznościowe

życzenia okolicznościowe

Z okazji Święta Policji  Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu  insp.  Grzegorz Wyskiel na ręce Prezesa Koła SEiRP w Nowym Targu składa życzenia wszystkiego najlepszego, dobrego zdrowia , wytrwałości w  dążeniu do wytyczonych celów, pogody ducha i wszelkiej pomyślności   emerytom i rencistom policyjnym.

 

                                                                                                                                       Prezes Koła  Jan Puda

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Zarząd Koła  SEiRP w Nowym Targu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz SEiRP zachęcają do składania wniosków o przyznanie  Karty Dużej Rodziny i korzystania z istniejących zniżek. Stosowny wniosek po wypełnieniu należy złożyć: 1. w urzędzie – w odpowiedniej instytucji swojej  gminy, 2. wniosek można złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Ponadto więcej informacji i pobrania druku wniosku nożna uzyskać na urzędowej stronie internetowej  RP – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny , również Prezes Koło kol. Jan Puda osobiście udziela informacji w przedmiotowej sprawie tel. 507 153 811  i  608 637 289. Wzór Karty Dużej Rodziny.

admin

Życzenia dla Seniorów Policyjnych

Życzenia dla Seniorów Policyjnych

Z okazji święta Seniora Policyjnego Zarząd Koła w Nowym Targu, składa wszystkim emerytom i rencistom  policyjnym   dużo  zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnia  najskrytszych marzeń.

                                                                                            Zarząd Koła

Komunikat

Komunikat

Zarząd Koło SEiRP w Nowym Targu informuje, że przywrócił wtorkowe spotkania w ramach “otwarte biuro”  w godzinach 10-12.

W ramach tych spotykań obowiązują przepisy sanitarno-epidemiologiczne dot. Covid-19.

Ponadto Zarząd Koła  zwraca się z prośbą o informowanie go o osobach ciężko chorych będących członkami Koła w Nowym Targu. Za informacje z góry dziękuje.