Browsed by
Kategoria: Aktualności

Komunikat

Komunikat

Zarząd SEiRP Koło w Nowym Targu zaprasza niezrzeszonych emerytów i rencistów policyjnych i ich członków rodzin od odwiedzenia Nas w siedzibie Koło tj. Nowy Targ ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1A budynek B Komendy Powiatowej Policji, we wtorki godz. 10:00 – 12:00. Odbyta rozmowa może skłoni Państwa do wstąpienia do Stowarzyszenia. Jak ktoś powiedział „ tylko w jedności siła”, wyjście  z domu może dać wiele przyjemności i co najważniejsze może przez chwilę „nie będziemy sami” i wspólnie możemy realizować dane projekty w ramach dostępnych środków finansowych. Przynależność do Koła to tylko ok. 4 złotych miesięcznie.

Komunikat

Komunikat

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu przypomina członkom o upływającym czasie na uregulowanie należnych składek członkowskich wynikających ze Statutu.

 

                                                                                                                                                             Prezes Koła.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta ten okres czasu

jak najlepiej   tego   życzy                                                                                                     

 

    Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu

                      Prezes  Jan Puda

Obchody XX-lecia Koła w Nowym Targu

Obchody XX-lecia Koła w Nowym Targu

W dniu 23 marca 2019 roku /sobota/ w restauracji „Ruczaj” odbyło się Walne zebranie połączone z obchodami XX-lecia Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Równo 20 lat temu kol. Jan Puda przeprowadził zebranie założycielski Koła. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny zastępca komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu kol. Mieczysław Batkiewicz. Z licznie zaproszonych gości na uroczystość przybyli: Burmistrz Miasta Nowy Targ P. Grzegorz Watycha, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP P. Zdzisław Czarnecki, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, I v-ce prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Wiesław Lipkowski, prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Wadowicach i v-ce prezes ZW SEiRP w Krakowie P. Janusz Janik, prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Zakopanem P. Edward Kwak, przedstawiciel Straży Granicznej P. Józef Bukowski. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie prezes Koła w Nowym Targ kol. Jan Puda przedstawił krótki zarys historyczny i dokonane działania w XX-leciu Koła. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, a prezydent FSSM RP stwierdził, że tylko w „jedności siła”. Uczestnikom wręczono dyplomy, medale okolicznościowe. Na zakończenie obecnym paniom złożono życzenia z okazji 8 marca i wręczono symboliczny kwiatek. Następnie staropolskim zwyczajem uczestnicy przystąpili do biesiadowania.

 

 

 

 

 

20. Rocznica powstania Koła

20. Rocznica powstania Koła

Szanowne Koleżanki i Koledzy W bieżącym roku przypada 20 rocznica powstania naszego Koła. W związku z powyższym Zarząd Koła planuje uroczyste obchody tego jubileuszu. Uroczystości planujemy zorganizować w  dniu 23 marca 2019.r. o godz. 15.00. Będzie to  sprawozdanie z dwudziestolecia koła. Uroczystego podsumowania dokona Prezes Zarządu Koła Kol. Jan Puda.

 1. Otwarcie obrad  przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przywitanie gości
 3. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę
 4. Przedstawienie regulaminu i  porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu i  porządku obrad
 6. Wybór komisji statutowej
 7. Stwierdzenie ważności zebrania
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków
 9. Sprawozdanie  Zarządu Koła  z działalności  za okres 1999- 2019 Rok
 10. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności  za okres 2014 – 2018 Rok
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Przyjęcie sprawozdań
 13. Uhonorowanie odznaczeniami i medalami wyróżniających się członków
 14. Wręczenie  listów gratulacyjnych
 15. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet

Z uwagi na konieczność zorganizowania posiłków prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczyste zebranie telefonicznie do Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610 lub Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

Zapisy przyjmowane do dnia 28 lutego 2019.r.

Zwracamy się również z apelem o liczne przybycie

Składki 2019

Składki 2019

Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów  Policyjnych informuje że od 1 stycznia 2019 zostaje podwyższona składka na Fundusz Koła.

Opłaty Dotychczasowe  Nowe
Składka Członkowska 30 zł 30 zł
Fundusz Koła     17 zł 20 zł
Wpisowe    5 zł 5 zł
Legitymacja 2 zł 2 zł

 

Składki członkowskie można opłacać u skarbnika koła lub na konto rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział Nowy Targ
Nr 16 1600 1462 1836 2002 0000 0001

 

Skarbnik Zarządu Koła SEiRP
Nowy Targ
Andrzej Klocek

Program Ubezpieczeniowy

Program Ubezpieczeniowy

Koleżanki i koledzy biorący  udział w programie ubezpieczeniowym emeryt 2016 proszone są do zgłaszania się do Zarządu Koła celem wyjaśnienia warunków ubezpieczenia oraz zmiany ubezpieczyciela.
Sprawa bardzo pilna z uwagi na kontynuacje ubezpieczenia.

Za Zarząd Koła
Jan PUDA – Prezes Zarządu Koła

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Sygn. akt K 7/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 października 2018 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 października 2018 r., wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów o zbadanie zgodności:

art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) z:

– art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji,
– art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669) w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej