Informacja

Informacja

Zarząd Koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu
Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Nowym Targu pragnie poinformować
Koleżanki i Kolegów, że aby dostać się do siedziby Zarządu
Koła, należy wcześniej zgłosić się na recepcję
Komendy Powiatowej Policji, a następnie każda osoba
zostanie skierowana do siedziby Zarządu. Jednocześnie
prosimy o informowanie Koleżanek i Kolegów o
zaistniałych utrudnieniach, za które z całego serca
przepraszamy.
                    Za Zarząd;
                                          Jan Puda Prezes Zarządu Koła
 
Nowy Targ dnia 25 listopada 2022
Comments are closed.