Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Informacje dot. Karty Dużej Rodziny

Zarząd Koła  SEiRP w Nowym Targu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  Aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz SEiRP zachęcają do składania wniosków o przyznanie  Karty Dużej Rodziny i korzystania z istniejących zniżek. Stosowny wniosek po wypełnieniu należy złożyć: 1. w urzędzie – w odpowiedniej instytucji swojej  gminy, 2. wniosek można złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS Emp@tia. Ponadto więcej informacji i pobrania druku wniosku nożna uzyskać na urzędowej stronie internetowej  RP – https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny , również Prezes Koło kol. Jan Puda osobiście udziela informacji w przedmiotowej sprawie tel. 507 153 811  i  608 637 289. Wzór Karty Dużej Rodziny.

admin

Comments are closed.