Komunikat dot. Zebrania Koła

Komunikat dot. Zebrania Koła

Zarząd Koła SEiRP w Nowym Targu informuje, że na podstawie § 28 pkt 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Zebranie Koła w dniu 11 marca 2023 r /sobota/ godz. 9:30, termin drugi – godz. 10:00 . Zebranie odbędzie się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a – sala konferencyjna na które zaprasza wszystkich członków Koła.

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Sprawozdawczego Zebrania Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu w dnia 11 marca 2023.r.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie zaproszonych gości.
 2. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę.
 3. Powołanie Prezydium Zebrania prowadzi Prezes zarządu Koła po czym przekazuje prowadzenie Przewodniczącemu Obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu i porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 6. Wybór komisji statutowej.
 7. Stwierdzenie ważności zebrania.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie Zarządu Koła  z działalności  za rok 2022.
 10. Sprawozdanie Skarbnika Koła dot. finansów Koła za 2022.
 11. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności za rok 2022.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie sprawozdań.
 14. Wręczenie listów gratulacyjnych.
 15. Wręczenie medali i wyróżnień.
 16. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 19. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 20. Zakończenie obrad.

 

Comments are closed.