Zwyczajne Zebranie Koła 2023

Zwyczajne Zebranie Koła 2023

W dniu 11 marca 2023 roku na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się zwyczajne zebranie  Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Na uroczystość przybyli:  I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu P. podinsp. Jacek Dutka,  przedstawiciel Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów KPP w Nowym Targu P.  mł. asp. Maciej Hat, opiekun Koła z ramienia ZW SEiRP równocześnie Prezes SEIRP Koła w Zakopanem i Przewodniczący Regionu IPA w Zakopanem P. Edward Kwak, członek Wojewódzkiego Prezydium Zarządu IPA  w Krakowie P. Wojciech Frańczak . Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2022, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2022 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielili absolutorium Zarządowi za 2022 rok. Członkowie Koła również przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały  do realizacji przez Zarząd Koła, które zostały włączone do  zaakceptowanego planu pracy na rok 2023/24. Prezes Koła kol. Jan Puda  za Zarząd  wręczył dyplomy uznania kilku członkom Koła w Nowym Targu, natomiast P. Wojciech Frańczak w ramach uznania i podziękowania wręczył Prezesowi Koła kol. Janowi Puda okolicznościowy upominek  z okazji 20 lecia IPA Region Nowy Targ. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli  Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła, ponadto wraz z Prezesem Koła obecnym Paniom złożyli życzenia z okazji Dnia Kobiet i wręczyli symboliczny kwiatek.

 

 

Comments are closed.