Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 17 września 2022 roku /sobota/ w drugim terminie, na świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Targu. Z zaproszonych gości na uroczystość przybyli:  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu P. podinsp. Robert Stasik, sekretarz Zarządu Głównego SEiRP P. Piotr Styczyński, prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Krakowie P. Jan Kaczmarczyk, P. Maria Marciniak  i P. Zygmunt Nędzka  przedstawiciele SEiRP Koło w Zakopanem. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć członków Koła w Nowym Targu, którzy odeszli na „wieczną wartę”, a następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Prezes Koła w Nowym Targu kol. Jan Puda przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2021, a następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności Zarządu Koła za 2021 rok.  Członkowie Koła w głosowaniu udzielili absolutorium Zarządowi za 2020-21 rok. W głosowaniu wybrano nowy Zarząd SEiRP Koło w Nowym Targu i przyjęli przedstawione przez Komisję, uchwały do realizacji przez Zarząd Koła tj.  realizacja przedstawionego planu pracy na rok 2022/23. Ponadto członkowie Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Koła przyjęli  Uchwałę  dot. podwyższenia składki w pozycji – fundusz Koła o kwotę 10 zł. Przybyli goście serdecznie dziękowali za zaproszenie, życzyli nowemu Zarządowi i członkom Koła dalszych sukcesów, zdrowia, wytrwałości w pracach Koła. 

Comments are closed.