20. Rocznica powstania Koła

20. Rocznica powstania Koła

Szanowne Koleżanki i Koledzy W bieżącym roku przypada 20 rocznica powstania naszego Koła. W związku z powyższym Zarząd Koła planuje uroczyste obchody tego jubileuszu. Uroczystości planujemy zorganizować w  dniu 23 marca 2019.r. o godz. 15.00. Będzie to  sprawozdanie z dwudziestolecia koła. Uroczystego podsumowania dokona Prezes Zarządu Koła Kol. Jan Puda.

 1. Otwarcie obrad  przywitanie zaproszonych gości.
 2. Przywitanie gości
 3. Uczczenie chwila ciszy osób które odeszły na wieczna wartę
 4. Przedstawienie regulaminu i  porządku obrad
 5. Przyjęcie regulaminu i  porządku obrad
 6. Wybór komisji statutowej
 7. Stwierdzenie ważności zebrania
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków
 9. Sprawozdanie  Zarządu Koła  z działalności  za okres 1999- 2019 Rok
 10. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Koła z działalności  za okres 2014 – 2018 Rok
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Przyjęcie sprawozdań
 13. Uhonorowanie odznaczeniami i medalami wyróżniających się członków
 14. Wręczenie  listów gratulacyjnych
 15. Wręczenie symbolicznego kwiatka dla kobiet

Z uwagi na konieczność zorganizowania posiłków prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczyste zebranie telefonicznie do Kol. Mieczysław Batkiewicz tel. 602 384 610 lub Kol. Andrzej Klocek tel. 660 768 140

Zapisy przyjmowane do dnia 28 lutego 2019.r.

Zwracamy się również z apelem o liczne przybycie

Comments are closed.